Missie en Visie

Missie

Royal Knokke Football Club is een vereniging met traditie én ambitie.

Onze vereniging staat in haar jeugdwerking open voor alle kinderen, jongens en meisjes, uit Knokke-Heist en nabije omgeving om deze te laten voetballen in kwaliteitsvolle omstandigheden.

Naast haar rol bij de fysieke ontwikkeling van onze jonge leden, wil onze vereniging waken over essentiële waarden van opleiding en opvoeding waaronder: beleefdheid, kameraadschap, fairplay, respect voor elkaar en respect voor infrastructuur en materiaal, respect voor de fysieke integriteit, uitsluiting van pestgedrag, orde, stiptheid en netheid.

Ook minder getalenteerde spelers die het moeilijk hebben met het hoger niveau krijgen de mogelijkheid om bij ons te voetballen op lager niveau. Hierdoor wordt de breedtesport verankerd in Royal Knokke FC.

Visie

De jeugdopleiding volgt de opleidingsvisie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en van Voetbal Vlaanderen waarbij vorming, opleiding én fun de rode draad vormen.

Royal Knokke FC zet tevens in op een continue, kwaliteitsvolle omkadering op bestuurlijk en sporttechnisch vlak.

Iedereen draagt verantwoordelijkheid op zijn of haar niveau, maar kan geresponsabiliseerd worden op een respectvolle wijze.

In haar streven naar kwaliteitsvolle omstandigheden heeft de club met de nodige daadkracht gelobbyd waardoor de Gemeente Knokke-Heist zich geëngageerd heeft om onze club van een compleet vernieuwd voetbalstadion te voorzien.

R Knokke FC wil zich op de voetbalkaart zetten door met het eerste elftal zo hoog mogelijk te spelen in de Belgische amateurliga.

Hierbij willen het hoofdbestuur en alle sportief verantwoordelijken alles in het werk stellen om zoveel als mogelijk talentvolle spelers kansen te geven om via doorstroming door te stoten naar hogere jeugdreeksen, het Beloften elftal en uiteindelijk de A-kern.

Streefdoel – toekomstbeeld:

Onze Club streeft ernaar om een aantrekkingspool te worden voor zoveel mogelijk jongens en meisjes uit de regio. Meer dan voorheen is het de bedoeling dat talentvolle jongeren de weg naar Royal Knokke FC vinden.

Hiervoor is een kwaliteitsvolle jeugdopleiding primordiaal met gediplomeerde, positief ingestelde en gemotiveerde opleiders.

Samen met jeugdspelers, ouders en grootouders, broers en zussen, trainers en teambegeleiders, bestuursleden, vrijwilligers, fans en geëngageerde sponsors wil de Club ook een dynamische entiteit zijn aan de Oostkust.

Een Club die sportief ambitieus is maar waar het voor alle betrokkenen ook aangenaam vertoeven is, waar men zich thuis voelt en trots op is.

Zeker ook nu Royal Knokke FC dit seizoen zal gebruik maken van de volledig vernieuwde en prachtige infrastructuur, Royal Knokke FC én zijn rijke verleden waardig.

Vragen mbt opleiding, trainingschema’s, supervisie, algemene zaken.

E-mail: jeugdvoorzitter@rkfc.be