Infobrochure

Via onderstaande link kunnen jullie de infobrochure terugvinden met alle informatie omtrent de jeugdwerking.

Bekijken

Beste RKFC’er,

Met behulp van deze jaarlijkse infobrochure willen wij u voortaan zo goed als mogelijk informeren over verscheidene belangrijke aspecten van onze jeugdwerking.

RKFC is een vereniging in volle bloei. Het eerste elftal maakte de laatste jaren een steile sportieve opgang. Ook de jeugdwerking, die al meer dan 250 jongens en meisjes telt, beleeft een belangrijke positieve evolutie. Enkele jaren geleden werd de stap gezet naar provinciaal voetbal. Momenteel wordt er naar gestreefd om op zo kort mogelijke termijn tot het interprovinciale niveau toe te treden. Deze ambitie wordt mede mogelijk door de inspanningen van het gemeentebestuur, die momenteel fors in een nieuwe accommodatie investeert.

We kunnen rekenen op meer dan 15 gediplomeerde trainers, die instaan voor een kwaliteitsvolle begeleiding van onze jongeren. Ter verdere ontplooiing van onze trainers en kandidaat-trainers,  organiseert Voetbalvlaanderen in augustus te RKFC een cursus waarbij men zich als trainer verder kan vormen.

Ook kunnen we steeds beroep doen op heel wat vrijwilligers, die zich onder andere als teambegeleider engageren. Indien u geïnteresseerd zou zijn om deze enthousiaste vrijwilligersgroep te vervoegen, steeds welkom!

De betrokkenheid van jeugdspelers en hun ouders bij de club wordt zeer gewaardeerd. We streven naar een nauwe band tussen de jeugdwerking en het eerste elftal. Het samen met de spelers oplopen en de aanwezigheid van ballenjongens bij de fanion matchen zijn hier voorbeelden van.

Naast de sociale functie die wij als RKFC graag vervullen, is de doorstroming van jeugdspelers naar de beloften en uiteindelijk de A-kern onze grote uitdaging. We zijn er trots op dat voor volgend seizoen liefst 22 spelers vanuit eigen jeugd naar de beloftekern zijn doorgestroomd.

Tot slot wens ik de prima samenwerking met de sportdienst van Knokke-Heist te benadrukken, en onze talrijke sponsors te  bedanken,  in het bijzonder Taxi Marc, de kledij sponsor van onze volledige jeugdwerking.

Met sportieve groeten,

Kristof Leliaert
Jeugdvoorzitter